Graindelavoix Introphoto

The past as message in a bottle - disrupting the flow of current trends

Founded in 1999, Graindelavoix is an Antwerp-based music and art ensemble. Helmed by founder-director Björn Schmelzer, it is committed to offering a contemporary and critical interpretation of mainly historical, vocal repertoires.

Graindelavoix launches NACHLEBEN Podcast with first episode about Nicholas of Cusa and polyphony

Check out the first episode of the new graindelavoix podcast NACHLEBEN about Nicholas of Cusa and Polyphony!

Watch full episode here:

Previously unreleased: Graindelavoix performs Douleur me bat by Josquin Desprez

On the eve of the release of the new Brumel CD, we love to share with you a previously unreleased video clip from our Josquin The Undead Album.

The video features Josquin Desprez's 5 voice chanson, performed here by Andrew Hallock, Andrés Miravete, Marius Peterson, Adrian Sîrbu, Arnout Malfliet, Philippe Malfeyt (cittern) and Lukas Henning (lute).

The recording was made at the Fondazione per l'arte Spinola Banna, Poirino.

Upcoming new release Brumel Earthquake Mass

Excited to announce our upcoming new CD release (with Glossa again)…
Physical and digital versions will be available from 15 February 2024 on…

Check it out…we will post some more about it…!

https://graindelavoix.myshopify.com/.../earthquake-mass

Newsletter January - March 2024

Wednesday 10.01.2024
EUROPEAN SONGLINES
Helsinki (FI)- Temppeliaukio Church / Belgian Embassy

Friday 12.01.2024
EUROPEAN SONGLINES
Tallinn (EE)- Niguliste Museum / Belgian Embassy

Friday 09.02.2024
CUSANUS
Deventer (NL) - Bergkerk - Titus Brandsma Instituut

Saturday 10.02.2024
CONFERENCE / WORKSHOP CUSANUS & POLYPHONY
Deventer (NL) - Titus Brandsma Instituut

Thursday 15.02.2024
CD RELEASE ANTOINE BRUMEL'S EARTHQUAKE MASS
Out soon!

Wednesday 27.03.2024
GESUALDO OUT OF JOINT
Eisden-Tuinwijk (BE) Sint-Barbarakerk - C.C.Maasmechelen

Thursday 28.03.2024
GESUALDO OUT OF JOINT
Arnhem (NL)- Musis & Stadstheater Arnhem

Friday 29.03.2024
GESUALDO OUT OF JOINT
Den Haag (NL) - Amare


EUROPEAN SONGLINES
Polyphony by Machaut, Perugia, Binchois, Dufay, Ockeghem, Obrecht, Compère & Desprez

Graindelavoix will perform its debut in Helsinki, Finland, on invitation by the Belgian Embassy for the occasion of the Belgian chairmanship of the European Union, followed by a concert in Tallinn, Estonia. 'European Songlines’ offers an invisible but all the more audible landscape of polyphonic music in diverse styles.The composers were Europeans in the true sense, not stuck to one place, but driven to travel incessantly along the lines of their polyphonic practice. Their music was copied and performed everywhere in Europe, influencing local styles, creating an artistic network comparable to international Gothic architecture. These repertoires are characterised by a diagrammatic written form that needs completion and embodiment through performance. Fragility of existence, only guaranteed through modern performance, is the condition of their beauty.Graindelavoix gives voice to a polyphonic repertoire that is hibernating in libraries for some 500 years, waiting for a public to come. It nevertheless surprises time and again that these repertoires have lost nothing of their freshness and artistic acuteness and that they move us more than ever before.

With Andrew Hallock, Albert Riera, Marius Peterson, Arnout Malfliet & Björn Schmelzer

Graindelavoix maakt zijn debuut in Helsinki, Finland, op uitnodiging van de Belgische Ambassade ter gelegenheid van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, gevolgd door een concert in Tallinn, Estland.‘European Songlines’ biedt een onzichtbaar, maar des te meer hoorbaar landschap van polyfone muziek in uiteenlopende stijlen.De componisten waren Europeanen in de ware zin van het woord, niet gebonden aan één plek, maar gedreven om onophoudelijk te reizen langs de lijnen van hun polyfone praktijk. Hun muziek werd overal in Europa gekopieerd en uitgevoerd. Ze beïnvloedde lokale stijlen en creëerde een artistiek netwerk vergelijkbaar met de internationale gotische architectuur. Deze repertoires worden gekenmerkt door een diagrammatische notatie die in de uitvoeringspraktijk wordt vervolledigd en belichaamd. De kwetsbaarheid van hun bestaan, alleen gegarandeerd door actuele performance, is de voorwaarde voor hun schoonheid.Graindelavoix geeft stem aan een polyfonisch repertoire dat al zo'n 500 jaar in bibliotheken overwintert, wachtend op een toekomstig publiek. Toch verbaast het keer op keer dat deze repertoires niets van hun frisheid en artistieke scherpte hebben verloren en dat ze ons meer dan ooit tevoren ontroeren.

Met Andrew Hallock, Albert Riera, Marius Peterson, Arnout Malfliet & Björn Schmelzer

CUSANUS

Nicholas of Cusa was one of the most radical thinkers of the late Middle Ages. His works are remarkably modern and relevant, still inspiring contemporary philosophy, science and aesthetics. His life and thinking is in resonance with polyphony from composers he might have met, heard, or have been influenced by his works, such as Johannes Ciconia, Johannes Brassart, Arnold de Lantins, Johannes de Lymburgia, Gilles Binchois, Guillaume Du Fay, Johannes Ockeghem, Johannes Tourout and several anonymous masters. Invited by Cusanus-scholar Inigo Bocken, Graindelavoix will embark, together with the public, on a nightly journey revealing Cusanus's operative thinking through the practice of singing polyphony, inspired by an ambulant dramaturgy in the fabulous gothic space of the Bergkerk in Deventer.The concert is followed by an after-talk, and a more intensive conference/workshop on the next morning.
A nice reason to spend a winterly weekend in Deventer.

With Andrew Hallock, Albert Riera, Marius Peterson, Arnout Malfliet & Björn Schmelzer

Nicolaas van Cusa is een van de radicaalste denkers uit de late middeleeuwen. Zijn werk is verrassend modern en relevant voor vandaag en inspireert hedendaags denken, wetenschap en kunst. Zijn leven en filosofie zijn in resonantie met polyfonie van componisten die hij ontmoette, van wie hij muziek hoorde, of die zelf door zijn werk zijn beïnvloed, zoals Johannes Ciconia, Johannes Brassart, Arnold de Lantins, Johannes de Lymburgia, Gilles Binchois, Guillaume Du Fay, Johannes Ockeghem, Johannes Tourout en verschillende anonieme meesters. Op uitnodiging van Cusanus-specialist Inigo Bocken creëerde Graindelavoix een ambulante dramaturgie in de fabuleuze gothische ruimte van de Bergkerk in Deventer waarbij de zangers het publiek op sleeptouw nemen en aan de hand van polyfonie het operatieve denken van Cusanus oplichten.Het concert wordt gevolgd door een nagesprek en een intensievere conferentie/workshop de volgende ochtend.
Een goede reden om een winters weekend in Deventer door te brengen.

Met Andrew Hallock, Albert Riera, Marius Peterson, Arnout Malfliet & Björn Schmelzer

CUSANUS & POLYPHONY
Conference/Workshop

Nicholas Cusanus wrote quite extensively about visual experience in artistic and mystical contexts, but did he have something to say about music in general and the spectacular polyphony of his own time in particular? Until recently the resonances between his thinking and the practice of polyphony have been researched only sporadically, often not transcending common sense or blunt dismissal. This small conference/workshop is not only a mapping of the existing investigations. It also attempts to widen the field of research not only to musical composition but even more to its performance, listening practice and participatory experience in the perspective of the dynamical concepts and conjectural ideas of Cusanus, offering a surprisingly appropriate toolbox for new insights in the meaning and awareness of polyphonic music.

With Björn Schmelzer, Inigo Bocken, a.o.Location: Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, Deventer

Free entrance with registration

Nicolaas Cusanus schreef vrij uitgebreid over visuele ervaring in artistieke en mystieke context, maar had hij ook iets te zeggen over muziek in het algemeen en het spectaculaire meerstemmige repertoire van zijn tijd in het bijzonder? Tot voor kort zijn de resonanties tussen zijn denken en de polyfone praktijk slechts sporadisch onderzocht wat niet veel meer dan clichés of boude afwijzing opleverde. Deze kleine conferentie/workshop wil niet enkel bestaande onderzoekspistes in kaart brengen, maar ook het veld openen. Niet zozeer de composities en hun notatie, maar vooral de uitvoering ervan, de luisterpraktijk en de participatieve ervaring komen uitgebreid aan bod in het perspectief van de dynamische, conjecturele concepten van Cusanus. Die blijken een verrassend adequate toolbox voor nieuwe inzichten in de betekenis en ervaring van polyfone muziek.

Met Björn Schmelzer, Inigo Bocken, e.a.Locatie: Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, Deventer
Vrije ingang met inschrijving

GESUALDO OUT OF JOINT

Gesualdo's Tenebrae Responsoria appeared on the Inquisition's Index almost immediately upon publication, and there is no evidence whatsoever that the masterful swan song of the monstre sacré of Western classical music was ever performed earlier than the 20th century. So literally unheard of. However, that his music would not have been known in the past is one of the many persistent myths surrounding Gesualdo's life and work. Gesualdo has always been the undead composer, haunting classical music since the early 17th century. Using the format of historical science fiction, Schmelzer and Graindelavoix wonder what Gesualdo would have sounded like in the 17th century in the Low Countries and in Germany if it had been performed there: a kind of virtual missing link between Renaissance prima prattica and the chromaticism of Bach. Illustrious figures such as Constantijn Huygens in the Netherlands and Heinrich Schütz in Germany had knowledge of Gesualdo's eccentric work.Tenebrae Responsoria by Gesualdo, Agazzari, Molinaro, Scheidt, Praetorius, Baroti, De Rore, Gallus a.o.

With Teodora Tommasi, Florencia Menconi, Albert Riera, Razek-François Bitar, Andrés Miravete, Adrian Sîrbu, Marius Peterson, Tomàs Maxé en Arnout Malfliet, Philippe Malfeyt (ceterone), Floris De Rycker (teorbo), Leon Berben (organ) & Björn Schmelzer (artistic direction)

Gesualdo’s Tenebrae Responsoria verschenen bij publicatie zowat onmiddellijk op de Index van de Inquisitie, en er is geen enkel bewijs dat de magistrale zwanenzang van het monstre sacré van de westerse klassieke muziek ooit vroeger dan in de 20ste eeuw werd uitgevoerd. Letterlijk ongehoord dus. Dat zijn muziek echter niet bekend zou zijn geweest, is een van de vele hardnekkige mythes die het leven en werk van Gesualdo omringen.Gesualdo is altijd een undead composer geweest, wiens werk de klassieke muziek sinds het begin van de 17de eeuw bespookt. Opgevat als historische science fiction vragen Schmelzer en graindelavoix zich af hoe Gesualdo zou geklonken hebben in de 17de eeuw in de Lage Landen en in Duitsland als hij er zou zijn uitgevoerd: een soort virtuele missing link tussen de renaissance prima prattica en de chromatiek van Bach. Illustere figuren zoals Constantijn Huygens in Nederland en Heinrich Schütz in Duitsland kenden Gesualdo’s excentrieke werk. Tenebrae Responsoria van Gesualdo en Agazzari, Molinaro, Scheidt, Praetorius, Baroti, De Rore, Gallus a.o.

Met Teodora Tommasi, Florencia Menconi, Albert Riera, Razek-François Bitar, Andrés Miravete, Adrian Sîrbu, Marius Peterson, Tomàs Maxé en Arnout Malfliet, Philippe Malfeyt (ceterone), Floris De Rycker (theorbe), Leon Berben (orgel) & Björn Schmelzer (artistieke leiding)

CD RELEASE ANTOINE BRUMEL EARTHQUAKE MASS

Happy to announce our upcoming CD-Release!
Available now for pre-order here
In the shops and online from February on...

Nieuwe CD-release binnenkort in de winkel en online…!

Beschikbaar voor pre-order hier

Photo of performance in a church
Zoomed in photo of performance in a church